';

Rozbijanie skorupek jaj – ćwiczenie motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej